Dango
Dango
Article précédentSushi de pinne (jambonneau de mer ou tairagai / タイラガイ)
Article suivantHanami Dango (花見団子)